กล่องรับสัญญาณและลูกรีโมท

ชุดกล่องรับสัญญาณและลูกรีโมท

เพื่อความสะดวกสบายด้วย ชุดควบคุมประตูม้วนแบบไร้สายคุณภาพเยี่ยม ควบคุมการเปิด-ปิด ด้วยรีโมทคอนโทรลระบบอินฟาเรด ระยะการควบคุม 50 เมตร

ในชุดประกอบด้วย
1.กล่องรับสัญญาณ 1 กล่อง
2.ลูกรีโมท 3 ตัว
3.สายส่งสัญญาณ 1 เส้น

  • ปลอดภัย ใช้งานสะดวกสบาย
  • ควบคุมด้วยระบบอินฟาเรด
  • ปรับตั้งรหัสง่ายและรวดเร็ว